Logo icuserver CLOM

Jeśli aparat nie ma optymalnego zasięgu sieci, należy wysyłać zdjęcia tylko w najmniejszym rozmiarze. Zwykle wystarczający jest odbiór 2G/GSM.

Nawiązanie połączenia i sprawdzenie odbioru

Wykonaj następujące czynności na kamerze na miejscu:

  1. Aktywuj wysyłanie zdjęć (jeśli nie jest jeszcze aktywne)
  2. Przełącz aparat na "SETUP" i ...
  3. ...poczekaj, aż kamera znajdzie sygnał (pasek sygnału).

Utwórz obraz testowy

Wykonaj następujące czynności na kamerze na miejscu:

  1. Aktywuj wysyłanie obrazów (jeśli nie jest jeszcze aktywne) ....
  2. ... przełączyć kamerę na "SETUP" i...
  3. ... poczekać, aż kamera odbierze sygnał ....
  4. ... później "OK" naciśnij.

Teraz kamera powinna wygenerować obraz, który zostanie natychmiast wysłany - "send smtp".

Jeśli pojawi się komunikat "Send successful", wszystko jest w porządku.

Jeśli pojawi się komunikat "brak sygnału", procedurę należy powtórzyć dwa lub trzy razy.