Logo icuserver CLOM

Kamera wykonuje kolejno do 5 zdjęć (w odstępie jednej sekundy). Jeśli opcja "Photo&Video" jest aktywna, wideo jest nagrywane po wykonaniu tych (do 5) zdjęć. Dopiero wtedy wysyłany jest obraz, a mianowicie 

Podczas tego czasu transmisji kamera nie ma funkcji nagrywania (20 do 30 sekund przy odbiorze 3G). Następnie opisany cykl rozpoczyna się ponownie od początku.