Należy pamiętać, że aktualizacja firmware'u to zawsze delikatna sprawa. Bardzo ważne jest:

 

Aktualny firmware:   Pobierz   ( plik .zip)

To takie proste:

Skopiuj oba pliki na kartę SD

(jeden plik pokazuje 0 KB, nie jest to problem dla procesu).
    a. Włóż kartę SD do komputera w tym celu 
        lub podłączyć komputer PC za pomocą dołączonego kabla USB

 Widoczna jest data danej wersji firmware: rr ... rok; mm ... miesiąc; dd ... dzień

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

    a. Karta SD w aparacie

    b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę "▲".

    c. Przełącz na SETUP naciskać

    d. Nadal trzymaj wciśnięty klawisz strzałki "▲".

    e. gdy pojawi się komunikat "Firmware update", zwolnij przycisk strzałki "▲".

    f. Poczekaj (ok. 10-20s ) aż "Firmware update" zniknie z ekranu.

   g. Wyłączyć po zakończeniu

   h. Przełączyć na SETUP naciskać

    i. Przywrócenie ustawień fabrycznych -> menu aparatu "Ustawienia".

NIGDY nie wyłączaj aparatu podczas aktualizacji.

Historia wersji

Wersja 2021 05 20:
Poprawki błędów: Photo&Video, automatyczne wyłączanie po rozładowaniu baterii, obsługa przycisków w trybie ustawień, przygotowanie "prośby o zdjęcie", zmniejszenie zużycia energii, poprawa połączenia sieciowego, wyświetlacz energii 18650 baterii,

Wersja 2020 06 29:
Poprawki błędów: Tworzenie klucza InitKey jako kodu Qr

Wersja 2020 07 13
Poprawka błędu: Opis menu

Wersja 2020 09 10
Poprawka błędu: Ulepszenia w komunikacji

Wersja 2020 09 11
Poprawka błędu: Umlauty

Wersja 2020 11 16
Ulepszenie odczytu/zapisu kart SD
Aktualizacja statusu odbywa się teraz między 3:00 a 4:00 rano.
(poprzednie wersje między 15:00 a 16:00)
Status Aktualizacja Poprawka błędu Tryb kamery

Wersja 2020 12 01
Ulepszenie wyświetlania języka 


Wersja 2021 01 29
Stabilizacja aktualizacji statusu


Wersja 2021 03 30
Poprawka logowania i rejestracji

Wersja 2021 05 11
Poprawka zielonych obrazów z pikselami