Należy pamiętać, że aktualizacja firmware'u to zawsze delikatna sprawa. Bardzo ważne jest:

 

Aktualny firmware:   Pobierz   ( plik .zip)

To takie proste:

Skopiuj oba pliki na kartę SD

(jeden plik pokazuje 0 KB, nie jest to problem dla procesu).


    Włóż kartę SD do czytnika kart w komputerze lub
    Podłącz komputer za pomocą dołączonego kabla USB

 Widoczna jest data danej wersji firmware: rr ... rok; mm ... miesiąc; dd ... dzień

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

    a. Włóż kartę SD do kamery

    b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę "▲".

    c. Przełącz na SETUP naciskać

    d. Nadal trzymaj wciśnięty klawisz strzałki "▲".

    e. Gdy pojawi się komunikat "Firmware updating", zwolnij przycisk strzałki "▲".

    f. Poczekaj (około 10-20 sekund), aż z ekranu zniknie komunikat "Firmware updating".

   g. Wyłączyć po zakończeniu

  h. Przełączyć na SETUP naciskać

    i. Przywrócenie ustawień fabrycznych -> menu aparatu "Ustawienia".

NIGDY nie wyłączaj aparatu podczas aktualizacji.

Historia wersji