Logo icuserver CLOM

Hvis kameraet ikke har optimalt nettverksmottak, bør du bare sende bilder i den minste bildestørrelsen. I de fleste tilfeller er 2G/GSM-mottak tilstrekkelig.

Opprett forbindelse og sjekk mottak

Utfør følgende trinn på kameraet på stedet:

  1. Aktiver bildesending (hvis den ikke allerede er aktivert)
  2. Bytt kameraet til "OPPSETT" og ...
  3. ...vent til kameraet finner et signal (signallinje).

Opprett et testbilde

Utfør følgende trinn på kameraet på stedet:

  1. Aktiver bildesending (hvis den ikke allerede er aktiv) ...
  2. ... bytt kameraet til "OPPSETT" og...
  3. ... venter til kameraet mottar et signal ...
  4. ... etterpå "OK" presse.

Kameraet skal nå generere et bilde som sendes umiddelbart - "send smtp".

Hvis "Send vellykket" vises, er alt i orden.

Hvis "no signal" vises, må prosessen gjentas to eller tre ganger.