Logo icuserver CLOM

Produkt - icucam lite

icucam lite

Reparasjonssaker

Vi er opptatt av at produktene våre skal være av høyeste kvalitet. Dessverre finnes det imidlertid situasjoner der en reparasjon er uunngåelig. I slike tilfeller ber vi deg returnere kameraet til oss. Etter at vi har mottatt kameraet, vil våre spesialister sjekke om kameraet kan repareres eller om det må byttes ut.

Skjermen min fungerer ikke 

Kameraet mitt slår seg ikke på

Firmware-oppdateringer

Hvis en oppdatering av fastvaren er nødvendig, finner du all informasjon her.

Juridisk

Her finner du alle nødvendige sertifikater for produktet ditt.

CE-sertifikat