Vær oppmerksom på at en fastvareoppdatering alltid er en sensitiv sak. Veldig viktig er det:

 

Gjeldende firmware:   Last ned   (.zip-fil)

Så enkelt er det:

Kopier begge filene til SD-kortet

(en fil viser 0 KB, dette er ikke et problem for prosessen).
    a. Sett SD-kortet inn i PC-en for dette formålet. 
        eller koble til PC med medfølgende USB-kabel

 Datoen for den respektive firmwareversjonen kan sees: yy ... år; mm ... måned; dd ... dag.

Firmware-oppdatering

    a. SD-kort i kameraet

    b. Trykk og hold inne pil opp-tasten "▲".

    c. Bytt til OPPSETT trykk

    d. Hold fortsatt piltasten "▲" nede.

    e. Når "Firmware update" vises, slipp piltasten "▲".

    f. Vent (ca. 10-20s ) til "Firmware update" forsvinner fra skjermen.

   g. Slå av etterpå

   h. Bytt til OPPSETT trykk

    i. Gjenopprett fabrikkinnstillinger -> Kameramenyen "Innstillinger".

Slå ALDRI av kameraet under oppdateringen.

Versjonshistorikk

Versjon 2021 05 20:
Feilrettinger: Foto og video, automatisk avstengning når batteriene er tomme, knappedrift i oppsettmodus, forberedelse "fotoforespørsel", reduksjon av energiforbruk, forbedring av nettverkstilkobling, energidisplay 18650 batterier,

Versjon 2020 06 29:
Feilrettinger: Opprettelse av InitKey som Qr-kode

Versjon 2020 07 13
Feilretting: Menybeskrivelse

Versjon 2020 09 10
Feilretting: Forbedringer i kommunikasjonen

Versjon 2020 09 11
Feilretting: omlyder

Versjon 2020 11 16
Forbedring av lesing/skriving av SD-kort
Statusoppdatering skjer nå mellom kl. 03.00 og 04.00.
(tidligere versjoner mellom kl. 15.00 og 16.00)
Statusoppdatering Feilretting kameramodus

Versjon 2020 12 01
Forbedring av språkvisningen 


Versjon 2021 01 29
Stabilisering av statusoppdateringen


Versjon 2021 03 30
Feilretting pålogging og registrering

Versjon 2021 05 11
Feilretting av grønne pikselerte bilder