Vær oppmerksom på at en fastvareoppdatering alltid er en sensitiv sak. Veldig viktig er det:

 

Gjeldende firmware:   Last ned   (.zip-fil)

Så enkelt er det:

Kopier begge filene til SD-kortet

(en fil viser 0 KB, dette er ikke et problem for prosessen).


    Sett SD-kortet inn i kortleseren på PC-en, eller
    Koble til PC-en med den medfølgende USB-kabelen

 Datoen for den respektive firmwareversjonen kan sees: yy ... år; mm ... måned; dd ... dag.

Firmware-oppdatering

    a. Sett SD-kortet inn i kameraet

    b. Trykk og hold inne pil opp-tasten "▲".

    c. Bytt til OPPSETT trykk

    d. Hold fortsatt piltasten "▲" nede.

    e. Når "Firmware updating" vises, slipper du piltasten "▲".

    f. Vent (ca. 10-20 sekunder) til "Firmware updating" forsvinner fra skjermen.

   g. Slå av etterpå

  h. Bytt til OPPSETT trykk

    i. Gjenopprett fabrikkinnstillinger -> Kameramenyen "Innstillinger".

Slå ALDRI av kameraet under oppdateringen.

Versjonshistorikk