Kameraet er beskyttet mot vannsprut. Likevel kan det oppstå problemer med vann og dugg.

Glassruten foran linsen er dugget til.

Utenfor:

Dette er et normalt fenomen ved relativt raske temperaturendringer.

Interiør:

Dette kan også skje, men er relativt sjeldent og har ofte sammenheng med at kameraet har stått åpent lenge i fuktig luft (f.eks. hvis det har blitt fraktet åpent ut i skogen eller stått åpent lenge).
Fuktig luft kan komme gjennom spaltene på SIM-kortet eller SD-kortet.
Kontroller at forseglingen på antennetråden fortsatt er på plass.

Er forseglingene på batterihuset i orden?

Løsning

La kameraet stå åpent i 48 timer for å tørke. Hvis tørkingen ikke avhjelper problemet, ber vi deg informere oss via kundestøtteskjemaet (se nedenfor).

Skjermen er våt

Hvis dette problemet oppstår, lekker beskyttelsesfilmen med den svarte kanten. Kameraet må sendes til oss for inspeksjon.

  Hjalp ikke løsningen? Kontakt oss